Паронит ПОН в Бишкеке

Подбор по параметрам
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 437 сом
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, цена за штуку 131 сом
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, 1500х2000 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 138 сом
Паронит ПОН 0.4 мм, цена за штуку 210 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 119 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х1500 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 250 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 250 сом
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4 мм, цена за штуку 229 сом
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4 мм, цена за кг 229 сом
Паронит ПОН-А 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 192 сом
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 251 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, цена за кг 151 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х1500 мм, цена за кг 256 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х3000 мм, цена за кг 258 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х750 мм, цена за кг 258 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 256 сом
Паронит листовой ПОН 0.4 мм, 1560х1545 мм, ГОСТ 481-80, цена за штуку 1,258 сом
Паронит ПОН 0.4-0.6 мм, цена за кг 182 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х1500 мм, цена за кг 101 сом
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х2000 мм, цена за кг 101 сом