Двутавр 35Ш2 в Бишкеке

Подбор по параметрам
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С355, цена за тонну 98,255 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С255, цена за тонну 108,332 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 109,258 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 116,362 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, цена за тонну 103,908 сом
Двутавр балка 35Ш2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 106,403 сом
Двутавр балка 35Ш2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 112,379 сом
Двутавр балка 35Ш2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 103,160 сом
Двутавр балка 35Ш2 цена за тонну 103,171 сом
Двутавр балка 35Ш2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 110,190 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 10,741 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 9 м, С355, цена за тонну 119,988 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 110,375 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 105,107 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 106,951 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 107,760 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 113,844 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 111,356 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 116,300 сом
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 97,116 сом